Ramİl Əlİyev

Ramİl Əlİyev

Ramİl Əlİyev

profile-picture

Rezyum

Təcrübə

 • Software Developer

  TayqaTech. Azərbaycan, Bakı

  Mövcüd proyektlər üçün yeni funksionallıqlar yaratmaq və yaradılmış yeni funksionallıqlara texniki dəstəyin göstərilməsi

  01.02.2020
 • Full-stack developer

  Agile Solutions. Azərbaycan, Bakı

  Mən Agile Solutions-da işləyən zaman mövcüd layihələr üçün yeni modullar, yeni layihələr yaratdım və ehtiyac olduğu təqdirdə onlara texniki dəstək göstərdim. (Həmin layihə və proyektlər şirkət sirridir)

  31.01.2020 01.04.2018
 • .NET proqramçı

  Network Technology Center. Azərbaycan, Bakı.

  Windows form texnologiyasından isitfadə edərək müxtəlif idarəetmə sistemləri hazırladım. (Nümunə kimi baxça idarəetməsi, hostel idarəetməsi)

  31.03.2018 01.10.2017
 • C, C++, C# təlİmçİ

   Network Training Center. Azərbaycan Bakı.

  Tələbələrə C, C++, C# dillərindən dərslər dedim.

  31.05.2018 01.02.2018
 • C, C++ təlİmçİ

   MilliByte. Azərbaycan, Bakı.

  Tələbələrə C, C++ dillərindən dərslər dedim.

  01.10.2015 01.07.2015

Təhsİl

 • Komputer elmlərİ - İnformatika

  Bakı Dövlət Universiteti

  2019 2017
 • Komputer elmlərİ

  Bakı Dövlət Universiteti

  2017 2013
 • Tam orta məktəb

  119 nömrəlİ məktəb

  2013 2002

Bİlİk və bacarıqlar

JavaScript
HTML
CSS
Bootstrap 3/4
JQuery
Angular 2+
Angular Js
Next Js
Vue Js
React Js
XML
JSON
GIT
SVN
GitHub
GitLab
BitBucket
Azure Devops (TFS)
Jira
C
C++
C#
.NET
.NET Core
ASP.NET MVC
ASP.NET Core
SQL
T-SQL
Pl/SQL
Postgre-SQL
Mongo Db
Microsoft SQL Server
Sql developer
ADO.NET
EF / Core
Dapper
ASP.NET Boilerplate
Scrum